Expedient núm.:1243/2022
Provisió d'Alcaldia

Procediment:
Subvencions Sol·licitades a Una altra Administració
Interessat:
Diputació Tarragona
Data d'iniciació:
08/09/2022


PUBLICITAT SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA


La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Llorenç del Penedès les següents
subvencions:


-
LíniaEcatàleg, amb un import de 6.036 €, pels següents actes:
           
Actuació del BALL DE DIABLES DE TORREDEMBARRA, amb un import de 1.500€
           
Actuació del BALL DE DIABLES DE BELLVEI, amb un import de 1.200€
           
Actuació JULIVERT amb un import de 1.690€
           
Actuació de la COLLA CASTELLERA NENS DEL VENDRELL, amb un import de 2.300€


-
LíniaSalut Públicaper al servei de socorrisme, agent cívic, reparació de fuites, control d’animals i plagues,amb un import de 28.263,60€
-
LíniaActivitats culturals de caràcter singular, per a la prestació de cursos i el Casal d’Estiu, amb un import de14.822,00€ .
-
LíniaSubvencions de caràcter excepcional, per a la reparació dels desperfectes produïts per la ventada del 9 de desembre de 2021, amb un import de 5.181,73€.
-
LíniaTransició energètica i acció climàtica,per al canvi de la il·luminació del camp de futbol amb leds, amb un import de 30.333,55€

- Línia PAM 2022 despesa corrent, amb un import de 48.379,48€.

- Línia inversions en equipaments municipals culturals i interès ciutadà, per la millora la baixa tensió edificis municipals, reparació parallamp del campanar, reparació maquinària piscina, amb un import de 34.998,80€.

- Línia digitalització, transformació i millora de la seguretat municipal Tipus C, per adquisició de discs durs SSD i sistema NAS, amb un import de 1.315,11€.

- Línia digitalització, transformació i millora de la seguretat municipal Tipus B, per renovació equips de so i portàtils electes, reparació parallamp del campanar, reparació maquinària piscina, amb un import de 2.535,38€.