L’Ajuntament de Llorenç del Penedès convoca  la concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual per a l’adquisició de llibres i material escolar bàsic per al curs 2023-2024, adreçats a escolars de famílies amb mancances econòmiques del municipi de Llorenç del Penedès, empadronats en aquest municipi, que siguin alumnes de col·legis públics o concertats i que cursin Educació Infantil, Educació Primària o ESO. L’import màxim dels ajuts per alumne/a és el que es detalla a les bases.

La sol·licitud es pot presentar telemàticament o a les oficines de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès dins l’horari d’atenció al públic, mitjançant el model proporcionat pel mateix Ajuntament. S’acompanyarà de la documentació necessària que acrediti la situació econòmica i familiar, tal i com es relaciona a les bases.

El termini de presentació és del 15 al 29 de novembre de 2023.

 

Consulteu les bases AQUÍ